نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

1011907

نام خریدار :

آقای دکتر گلستانه

تاریخ خرید :

1399/04/15

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]