نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

1001918

نام خریدار :

آقای دکتر طاهریان

تاریخ خرید :

1399/07/10

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]