پاورساپلای الکتروفورز

تعمیر انواع پاور ساپلای الکتروفورز

پاورساپلای الکتروفورز

اکتروفورز یا Electrophoresis شناخته شده ترین روش جهت جدا کردن بیوملوکولها می باشد به عبارت دیگر الکتروفورز عبارت است از حرکت ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گفته می شود . به دلیل اینکه ملوکولهای بزرگ مانند دی ان ای و پروتئین باردار هستند با قرار دادن آنها در میدان الکتریکی می توان آنها را براساس شکل ، بار الکتریکی ، و وزن مولوکولی جدا کرد. به همین دلیل از روش الکترفورز استفاده می گردد ، روشهای برای جدا سازی مولوکول زیستی و اسید نوکلئیک معرفی شده است . به بیان دیگر روش الکتروفورز،جابه جایی ذرات پراکنده در درون مایعی که تحت تاثیر میدان های الکتریکتی ثابت قرار داده شده است ، اگر میدان الکتریکی استفاده شده ثابت نباشد به این روش دی الکتروفورز گفته می شود .

اجزای اصلی الکترفورز:

1-تانک عمودی
2-تانک افقی
3-انواع شانه
4-سینی casting
5-خنک کننده تانک
6-اسپیسر
7-پاور ساپلای

انواع تانک الکترفورز:
1- تانک افقی
2- تانک عمودی

منبایع تغذیه یا پاور ساپلای که جهت تانک های عمودی استفاده می شود معمولا دارای ولتاژ متغییر 0 تا 300 ولت DC و جریان صفر تا 700 میلی آمپر می باشد و در تانک های افقی این ولتاژ می تواند کمتر باشد .

این مرکز آمادگی خود را جهت تعمیر انواع پاور ساپلای الکترفورز اعلام می دارد .

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]