hotplate
تعمیر هات پلیت
Previous
Next

تعمیرات هات پلیت مگنت

تعمیرهات پلیت

هات پلیت چیست :

از هات پلیت مگنت برای گرم کردن بطور یکنواخت بـه همـراه هـم زدن استفاده می شود. دمای کاری هات و دقت دمای آنها متفاوت بوده و معمولا در انواع آلمانی دمای صفحه را می توان تا 320 درجه و در نوع دیگر می توان تا 500 درجه تنظیم کرد . در بخش زیرین المنت ( در انواع استیرر دار ) یک موتور که به یک مگنت متصل شده است قرار دارد ، این مگنت وظیفه هم زدن یا همگن کردن محلول را بر عهده دارد موتور اسفاده شده در انواع المانی آن معمولا Ac ( 220V ) بوده و در انواع کره ای آن از موتور های DC ور در نوع هات پلیت مگنت دیجیتال از موتور های استپر استفاده می شود . نحوه کنترل دما در دستگاههای مختلف کاملا متفاوت بوده مثلا در انواع کره ای از یک دیمر AC و یا یک ترموسات گازی استفاده شده است .

اجزای هات پلیت :

1- المنت انواع هات پلیت مگنت

2- موتور AC وDC و استپر موتور

3- مگنت

4- کنترلر دما و سرعت

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]