تعمیر فلیم فتومتر

flame photometer

فلیم فتومتر چیست : فلیم دستگاهی است که از آن جهت تجزیه شیمیایی غیر آلی برای تعیین غلظت یون های فلزی خاص مانند سدیم- پتاسیم- لیتیوم و کلسیم و باریم استفاده می شود. فلزات گروه یک و گروه دو به علت انرژی کم تحریک پذیری آنها نسبت به شعله بالا بوده ودر واقع اساس کار دستگاه فلیم فتومتر می باشد. میزان جذب نور ناشی از انتقال الکترون‌ها به سطح انرژی بالاتر را دستگاه فلیم فتومتر اندازه می کند .

روش کار دستگاه فلیم :

در ای روش از یک شعله استفاده می شود که با آن نمونه را تبخیر و نیز فلز را تصفیه می کند و سپس باعث انتقال الکترون ظرفیت به یک سطح انرژی بـالاتـر مـی گردد. با برگشت الکترون به حالت اولـیـه نـوری با یک طول موج خاص بـرای هـر فـلـز تـولـیـد مـیگردد.

اجزای تشکیل دهنده فلیم فتومتر عبارت است از :

1-قسمت برنر ( مشعل شعله را با دمای ثابت وشکل پایدار برای دستگاه مهیا می سازد).

2-قسمت مکنده و نبولایزر ومیکسینگ چمبر ( نمونه را جذب کرده و با گاز و هوا مخلوط کرده و پاشش به داخل شعله را انجام می دهند. گاز پس از عبور از یک رگلاتور بصورت یکنواخت وارد مجموعه فوق شده وهوا عموما توسط کمپرسور داخلی دستگاه وارد قسمت میکسینگ چمبر می گردد ونمونه یا استاندارد هم از طریق قسمت مکنده جذب می شوند.)

3-سیستم نوری یا بخش اپتیکی که شامل سه قسمت است:آینه محدب و لنز وفیلترهای تداخلی آینه محدب نور حاصل از اتم ها راانتقال داده وبرروی لنز متمرکز می کند.بازتاب این مجموعه از قسمت اسلیت یا شکاف عبور کرده وبه فیلتر های دستگاه می رسند که دراین قسمت طول موج انتخاب شده وجهت اندازه گیری به بخش بعد منتقل می گردد.
دتکتور نوری:
تشخیص نور منتشر شده و اندازه گیری شدت تابش منتشر شده توسط شعله. یعنی، تابش خروجی به کمک یک آشکارساز نوری یا دتکتور به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می گردد و سیگنال های الکتریکی تولید شده به طور مستقیم با شدت نور متناسب هستند.این سیگنال ها وارد برد الکتریکی دستگاه شده وبعداز محسبات بصورت نتیجه جهت قرائت برروی صفحه نمایشگر دستگاه نمایش داده می شوند.

محدوده کاری دستگاه فلیم فتومتر :

پتاسیم766 نانومتر وشعله به رنگ بنفش
سدیم 589نانومتر وشعله به رنگ زرد
لیتیم 670 نانومتر وشعله به رنگ قرمز
کلسیم 622 نانومتر وشعله به رنگ پرتقالی
باریم 554 نانومتر وشعله به رنگ سبزلیمویی

انواع دستگاه فلیم فتومتر :

1- کلینیکی جهت اندازه گیری سدیم پتاسیم ولیتیم سرم خون و بعضا مایعات دیگر بدنی بوده .
2-نوع صنعتی آن که در درصنایع سیمان،صنایع نوشیدنی،صنایع کاشی سازی،انرژی اتمی،صنایع غذایی،پتروشیمی،تشخیص طبی،داروسازی،معادن نمک وپتاس،صنایع قند وشکر و..کاربرد دارد.

واحدهای اندازه گیری در فلیم فتومتر

واحد اندازه گیری در فلیم فتومترهای کلینیکال میلی مول برلیتر یا اکی والان بر لیتر بوده ودر فلیم فتومترهای صنعتی PPMمی باشد.

کمپانی ها فلیم فتومتر

تعمیر فلیم فتومتر

فروش فلیم فتومتر

محلول کالیبراسیون فلیم

پمپ فلیم فتومتر

قطعات فلیم فتومتر

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]