تعمیر کرایواستار

تعمیر کرایو استار

کرایو استار چیست :

ا زاین دستگاه جهت اندازه گیری مقدار آب افزوده به شیر استفاده می شود . به وسیله اندازه گیری دمای انجماد مقدار آب موجود در شیر ، بصورت درصد به همراه دمای اندازه گیری شده گزارش می کند و کمترین مقدار آب افزوده به شیر توسط این دستگاه قابل کنترل می باشد. دستگاه کرایواستار فانکی ژربر یک کرایوسکوپ بسیار دقیق و قابل اعتماد برای تعیین نقطه انجماد با دقت بالا (FPD) است.

FPD چیست :

از FPD برای یافتن نقطه انجماد مطابق با استاندارد ISO / IDF / DIN 5764 برای اندازه گیری آب شیر استفاده می کند.

محلول کالیبراسیون کرایو استار :

این دستگاه دارای 2 محلول جهت کالیبراسیون می باشد که توسط کاربر در زمانهای مشخص شده کاربر برابر با دستور العمل داده شده می تواند دستگاه را کالیبر کند . استاندارد A استاندارد B

کولینگ کرایو استار :

مایعی که جهت خنک ماندن نمونه در دستگاه به میزان لازم ریخته می شود و دمای دستگاه را ثابت نگه می دارد .

کرایو استار
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]