لامپ پلاریمتر

لامپ سدیم ، در یک قطبی استفاده می شود زیرا باعث تابش نور تک رنگ می شود و همچنین این لامپ دارای انرژی و حساسیت بالای می باشد .

طول موج لامپ سدیم 589 نانومتر می باشد

قطب سنجی ابزاری است که برای اندازه گیری زاویه چرخش ناشی از عبور نور قطبی شده از طریق ماده فعال نوری مورد استفاده قرار می گیرد.

فروش لامپ پلاریمتر

فروش سل پلاریمتر

تعمیر پلاریمتر

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]