میکروسکوپ جی فایو   G5  مخصوص کاشت مو 

میکروسکوپ G5

لوپ جی فایو

میکروسکوپ جی فایو - داری نور LED ( نور سرد ) مخصوص کاشت مو

بزرگنمای : 7X ~ 40 X

منبع نور بالا : Power Led ( نور سرد )

منبع نور پایین : Power Led(نور سرد )

لنز چشمی : 10X

* گرد گیر لنز شیئی

* میکروسکوپ مخصوص کاشت مو

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]