فروش رطوبت سنج غلات

wile200

معرفی غلات :

غلات از گیاهان خانواده گندمیان ،از گیاهان علفی تک لپه‌ای بوده که دانه‌های ریز آنها،بیشترین مصرف خوراکی دارند . این گیاهان معمولا یک ساله هستند، ( چرخهٔ زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان می‌رسد).

گونه های سردسیری انواع غلات :

از گونه های سردسیری انواع غلات می توان به گندم – جو – چاودار این گیاهان در فصل پاییز و اوایل فصل بهار کشت می شوند و فصل برداشت آنها معمولا اواخر تابستان می باشد

گونه های گرمسیری انواع غلات :

از گونه های گرمسیری انواع غلات می توان به برنج – ذرت – ارزن – نام برد که این گیاهان در فصل معمولا اواخر بهار و اوایل تابستان کشت می شوند و فصل برداشت آنها معمولا اواخر تابستان و یا اوایل پاییز برداشت می شوند .

اهمیت و ارزش غذایی غلات :

در حدود هشتاد در صد از غذایی مردم کشورهای آسیایی و آفریقایی و حدود 45 تا 55 درصد از اروپایی ها و 20 تا 30 در صد در امریکا را غلات تامیین می کند .

تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان به ویژه در آسیا به‌طور مستقیم از غلات تأمین می‌گردد.و بر همین اساس امروزه از یک میلیارد سطح زیر کشت در جهان نزدیک به 70 در صد آن را به غلات اختصاص داده اند

بر همین اساس میزان تولید غلات نسبت به گوشت و تخم مرغ و شیر بیشتر بوده و تولیدات سالیانه بخش علات بیش از یک میلیارد و هفتصد تن در جهان و گندم – برنج و ذرت از سه محصول مهم می باشندکه هر تغریبا میزان یک چهرم تولید سالیانه را شامل می شود .

رطوبت سنج برنج

رطوبت سنج شالی

رطوبت سنج گندم

رطوبت سنج ذرت

رطوبت سنج قهوه

رطوبت سنج ارزن

رطوبت سنج سویا

رطوبت سنج چوب

رطوبت سنج جو

فروش بمبو گونی

فروش مقسم گندم

رطوبت سنج هکتولیتر دار

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]