تعمیرات آون

فور آزمایشگاهی

oven

از آون آزمایشگاهی یا فور جهت خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه‌ای و فلزی استفاده می‌شود . اون در انواع بدون فن یا فن دار ، در نوع آون بدون فن ، انتقال گرما به طور خود به خود و طبیعی صورت می‌گیرد ؛ و در نوع آون فن دار ، انتقال گرما با استفاده از پنکه و یا از خاصیت سبک بودن هوای گرم و سنگین بودن هوای سرد ، به منظور جابجایی هوای درون آون استفاده می‌شود. آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 25۰ درجه سانتیگراد کار می‌کنند . کاربرد دستگاه آون: از دستگاه آون به منظور استریل و یا خشک کردن وسایل شیشه‌ای و یا فلزی که در آزمایشگاه به کار می‌رود استفاده می‌شود.جهت استریل و خشک کردن وسایل باید آون در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت زمان کاری دستگاه ۲ ساعت می باشد .

آون Memmert

آون Binder

آون Jeio –Tech

آون Gen Lab

آون MMM

آون IKA

آون GFl

آون NUVE

آون New Brunswick

آون Shellab

آون Heraeus

آون Carbolite

آون Finetech

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]