تعمیر سانتریفیوژ

دستگاهی است که با بهره وری از نیروی گریز از مرکز ذرات جامد داخل یک مایع را از فاز مایع جدا می نماید.

اجرای تشکیل دهنده سانتربفبوژ:

سانتریفیوژ آزمایشگاهی معمولا از 4 بخش تشکیل شده است

1- اتاق وبدنه
2-بخش الکترونیک و نمایشگر
3- الکتروموتور
4- بخش روتور و باگت ها یا بعبارتی بوکت های سانتریفیوژ قرار دارند.

انواع سانترفیوژ:

سانتریفیوژها دارای انواع متفاوتی مانند میکرو سانتریفیوژها-سانتریفیوژ های شیر ولبنیات- سانتریفیوژ های بخش نفت وپالایشگاه وسانتریفیوژ های کلینیکی و التراسانتریفیوژ وسانتریفوژ های بانک خون و... می باشند.

centrifuge
centrifuge
centrifuge
centrifuge
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]