تعمیر دستگاه تعیین نقطه ذوب

metor hotplate

دمای ذوب یا نقطهٔ ذوب به دمایی که در آن، ماده به‌طور کامل از حالت جامد به مایع یا بالعکس تبدیل می‌شود، دمای ذوب یا دمای انجماد می‌گویند. مقدار کمی از ترکیب جامد را در هاون بسایید و به صورت پودر نرمی در آورید . یک لوله مویین به قطر حدود 1 – 2 میلی متر به طول حدود 10 سانتی متر بردارید و یک انتهای آن را با استفاده از شعله مسدود کنید . انتهای باز لوله را در توده نرم فرو کنید تا مقداری نمونه وارد لوله شود سپس لوله را درون دستگاه قرار دهید و دمای دستگاه را حدودا 10 درجه کمتر از نقطه ذوب نمونه قرار دهید دستگاه سریعا به دمای تنظیم شده رسیده و آلارم به صدا در می آید و کاربر با فشردن کلید دستگاه با دقتی که کاربر قبلا تنظیم کرده است به نقطه ذوب میرسد .
مدل های :

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]