تعمیرات ترازو رطوبت سنج

تعمیرات ترازو

تعمیر ترازو

تعمیر ترازو

تعمیر ترازو رطوبت سنج

ترازو( که میزان یا وزن‌سنج و جرم‌سنج نیز) خوانده می‌شود، ابزاری است که برای سنجش مقدار (سنگینی) اجسام از آن استفاده می‌شود. ترازوهای سنتی معمولاً از خاصیت اهرم و دو کفه و یک عقربه میزان به نام شاهین تشکیل شده‌اند. برای سنجش وزن هر جسم از برابری آن با وزنه‌هایی پیش‌ساخته که بر اساس واحدهای وزنی اعم از مثقال و گرم و پوند و … در دسترس هستند استفاده می‌گردد.
انواع ترازو : ترازو - ترازو رطوبت سنج .
ترازو رطوبت سنج :
در این نوع ترازو نمونه ابتدا وزن شده و بعد از آن توسط یک لامپ هالوژن و یا IR ودر نوع دیگر با استفاده از المنت نمونه گرم شده و رطوبت آن تبخیر می شود ، و در انتها وزن نمونه مجددا اندازه گیری می شود . به این روش روش ترموگرافی متریک گفته می شود

تعمیر ترازو Precisa

تعمیر ترازو PCE

تعمیر ترازو Denver

تعمیر ترازو Axis

تعمیر ترازو Acculab

تعمیر ترازو Radwag

تعمیر ترازو Shimadzu

تعمیر ترازو Adamlab

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]