توری گلوتن شور

گلوتن آرد چیست ؟

با افزودن مقدار کمی آب به آرد گندم ، خمیری با ویژگی ویسکوالاستیک ایجاد می گردد که این امر به خاطر وجود گلوتن در آرد می باشد. نکته مهم این است که گلوتن توانایی نگهداری گاز را در خود دارد و این امر سبب افزایش تخلخل در بافت نان می گردد.پارامترهای ( گلوتن ایندکس - گلوتن خشک و گلوتن مرطوب) پارامترهای مهم در رابطه با دستگاه گلوتن شور می باشد دیسک مخصوص دستگاه گلوتن واشر یا تورس گلوتن شور در دو نوع:

توری نرم ( مش 90 میکرون با قطر95 میلیمتر) از جنسpet

توری زبر( مش850 میکرون با قطر 60 میلیمتر ) ازجنس PA6

فروش توری های نرم مش 90 میکرون و توری زبر با مش 850 انواع گلوتن شور پرتن - ارکایا - باستاک

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]