تعمیر co2 متر

co2 meter

Co2 متر چیست

co2 meter

دی اکسید کربن یا گازکربنیک با فرکول شیمیایی co2 ، با ترکیب کربُن و اکسیژن ایجاد می گردد. به‌طور بسیار ساده‌تر می‌توان گفت زمانی که کربن می‌سوزد ،یا به عبارت دیگر سوختن کامل صورت می‌گیرد گاز دی‌اکسید کربن تولید می‌شود.

عوامل ایجاد گاز کربنیک :

1- بر اثر سوختن زغال – مواد آلی ( در مجاورت با اکسیژن )
2- تخمیر مایعات
3- تنفس انواع گیاهان و جانوران

عواقب تنفس گاز co2 برای انسان :

در صورت تنفس این گاز انسان ابتدا احساس تنگی نفس کرده و پس از مدت بسیار طولانی ممکن است خفه شود. دی‌اکسید کربن برخلاف اکسیژن که باعث شعله‌ور تر شدن آتش می‌شود، باعث خفگی آتش می‌شود، به همین خاطر است که در کپسول‌های آتش‌نشانی گاز دی‌اکسید کربن وجود دارد.

تاریخچه دی اکسید کربن :

دی‌اکسید کربن اولین گاز است که به عنوان یک ماده گسسته توصیف می‌شود. در حدود ۱۶۴۰ شیمیدان فلاندر یان باپتیست ون هلمونت مشاهده کرد که هنگامی که او زغال چوب را در یک ردیف بسته سوزاند، توده خاکستر حاصل از آن بسیار کمتر از زغال چوب اصلی بود. تفسیر او این بود که بقیه زغال چوب به یک ماده نامرئی تبدیل شده بود که به معنای «گاز» یا «روح وحشی» (spiritus sylvestris) بود. دی‌اکسید کربن اولین بار در سال ۱۸۲۳ توسط هومفری دیوی و مایکل فارادی مایع شد (تحت فشار بالا).اولین توصیف دی‌اکسید کربن جامد توسط Adrien-Jean-Pierre Thilorier، که در سال ۱۸۳۵ یک کانتینر تحت فشار دی‌اکسید کربن مایع را باز کرد، تنها به این نتیجه رسید که خنک‌کننده تولید شده توسط تبخیر سریع مایع، «برف» جامد بوده‌است.

کاربرد گاز دی اکسید کربن

دی‌اکسید کربن در صنایع غذایی- صنعت نفت -صنایع شیمیایی و ... استفاده می‌شود.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]