تعمیر پلاریمتر

فروش پلاریمتر

تعمیر پلاریمتر

پلاریمتر چیست :

پلاریمتر

به دستگاهی که میزان انحراف نور قطبیده پلاریزه، را اندازه می‌گیرد قُطب ‌سنج یا پلاریمتر گفته می‌شود. به عبارتی دیگر، قطب ‌سنج ابزاری علمی است که برای اندازه‌گیری زاویه چرخشی که نور قطبیده حین عبور از یک ماده فعال نوری دارد، به کار می‌رود.

قطب سنجی چیست :

برخی مواد شیمیایی از نظر نوری فعال بوده و نور قطبیده (یک‌جهتی) هنگام عبور از این مواد یا به سمت چپ ( پادساعت‌گرد) یا به سمت راست (ساعت‌گرد) می‌چرخد. میزان چرخش نور در این حالت، زاویه چرخش نامیده می‌شود. زاویه چرخش عمدتاً به عنوان زاویه مشاهده معروف است. بنابر این از قطب سنج برای اندازه‌گیری حد راست و حد چپ استفاده می شود.

انواع دستگاه پلاریمتر :

پلاریمتر آنالوگ

پلاریمتر دیجیتال

فروش انواع پلاریمتر آلمانی

kruess

فروش انواه پلاریمتر چینی

فروش سل پلاریمتر

فروش لامپ سدیم پلاریمتر

فروش لامپ LED پلاریمتر

کالیبراسیون پلاریمتر

آموزش کار با دستگاه پلاریمتر

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]