تعمیر آب مقطر گیری

water distiller

water distiller

آب مقطرگیری یا water distiller ابزاری آزمایشگاهی بوده که با استفاده از المنت آب را تبخیر نموده و آب تبخیرشده در مجاورت کندانسور که دربعضی ازآب مقطرگیری ها شیشه ای ودربعضی استیل می باشد خنک شده وتبدیل به آب مقطر می گردد. بسته به توان المنت های آب مقطرگیری حجم خروجی آب درآب مقطرگیری های آزمایشگاهی از2تا12لیتر بر ساعت متغییر می باشد آب مقطرگیری ها دارای دو نوع 1-یکبار تقطیر و 2 بار تقطیر می باشند که یکبار تقطیر از یک کندانسور ودریک مرحله تقطیر را انجام می دهند و2- دوبار تقطیر که آب پس از یکبار تقطیر شدن مجددا وارد سیکل دیگری شده و تقطیر دوباره انجام می گردد که این مدل آب مقطر گیری دارای 2 کندانسور می باشد .

Previous
Next
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]