تعمیرات کدورت سنج

کدورت سنج

کدورت سنج وسیله ای آزمایشگاهی است که با استفاده از یک منبع نور و تاباندن آن به ذرات داخل محلول و قرائت آن به وسیله یک دتکتور فتو الکتریک میزان کدورت یا ابری شدن یک محلول را بر اساس واحدهای NTU - FNU - JTU- EBC _ اندازه گیری می نمایید . مهمترین واحد کدورت در آب NTU یا Nepherlmotric Turbility Unit بوده و برای نوشیدنی ها از واحد BEC استفاده می گردد .

کدورت سنج ها یا Turbility Meter دارای انواع مختلفی مانند پرتابل - رومیزی - آنلاین می باشند. جهت منبع نور در کدورت سنج از لامپ تنگستن و مادون قرمر و LED استفاده می شود . کدورت سنج ها جهت اندازه گیری دقیق نیاز به کالیبراسیون بصورت روزانه داشته و محلول های کالیبره آنها معمولا با کدورت 0NTU و 1NTU و 10NTU و 100NTU و 500NTU و 1000NTU که در اکثر دستگاهها بین 3 تا 4 محلول همراه دستگاه می باشد .

HACH

2100N

2100Q

2100P

2100AN

TU5200

TL23

WTW

Turb430-IR

Turb550

Turb355-IR

Turb555-IR

HANNA

HI93414

HI98703

HI88702

HI88703

HI93703

HI96703

Lamotte

2020WE

Milwaukee

MI415

Lutron

TU2016

Aqualiytic

AL250T-IR

GONDO

TUB-430

Palintest

Loviband

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]