تعمیر شیکر

SHAKER

شیکر آزمایشگاهی چیست

دستگاه شیکر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که جهت مخلوط کردن و یا هم زدن مواد (درون لوله و یا فلاسک مورد استفاده قرار می گیرد .

موارد استفاده دستگاه :

عمدتاً در زمینه های تحقیقاتی شیمی و زیست شناسی استفاده می شود.

اجزاء دستگاه شیکر :

1- محل قرار گیری نمونه : این بخش دارای سایزهای مختلفی می باشد 2- کنترل دور : میزان سرعت ودستگاه ور بعضی از نمونه ها جهت حرکت دستگاه و زمان کارکرد را کاربر می تواند تنظیم نماید .

انواع شیکر آزمایشگاهی عبارتند از :

1-شیکر ورتکس (شیکر لوله)
2-شکیر صفحه ای
3-شیکر اوربیتالی
4-شیکر انکوباتور
5-شیکر خورشیدی

shaker

تعمیر انواع شیکر

فروش انواع شیکر

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]