تعمیر شوف بالن

منتل

mantel

شوف بالن

شوف بالن چیست :
شوف بالن یا منتل دستگاهی می باشد که جهت گرم کردن و حرارت دادن به محلول های که داخل بالن ریخته شد و جدا سازی استفاده می شود شوف بالن براساس حجم بالن به 250 سی سی - 500 سی سی - 1000 سی سی - 2000 سی سی - 3000 سی سی و 5000 سی سی و در انواع شوف بالن و شوف بالن استیرر دار تولید می شود .
قسمت های اصلی شوف بالن عبارت است از :
1- توری شوف بالن یا المنت شوف بالن که در انواع توری های خارجی المنت درئر هنگام بافت توری با توری بافته می شود که در این نوع به دلیل قرار پرفتن المنت در کل توری گرما به صورت یکنوانواخت به کل بالن اعمال می گردد و در انواع ایرانی معمولا از یک المنت مبله ای که در قسمت کف بالن قرار می گیرد گرما اجاد می شود . برد های کنترلی در شوف بالن : شوف بالن ها به طور کلی به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم می شوند که در نوع آنالوگ آن در بیشتر شوف بالن هایکره ای از یک دیمر AC که برای کنترل گرما و در شوف بالن های آلمانی از یک برد کنترلر با قابلیت قطع و وصل استفاده می شود، در نوع اول به خاطر دیمر استفاده شده و اعمال ولتاژ ثابت معمولا با تنظیم کردن شوف بالن در یک دمای خاص کاربر مشکل داشته و بسختی تنظیم می شود . در شوف بالن های دیجیتال که غالبا دستگاه به همراه یک سنسور خارجی و یک پایه نگهدارنده سنسورکه معمولا سنسور از نوع Pt100 می باشد نصب شده و به همراه یک برد کنترلر دما ( PID ) که قابلیت کنترلر دما با دقت یک دهم درجه را دارا باشد .

تعمیرات انواع برد شوف بالن آنالوگ و دیجیتال
فروش توری ( المنت ) شوف بالن در سایز های 250 - 500 - 1000- 2000- 3000- 5000 سی سی

تعمیرات انواع برد شوف بالن آنالوگ و دیجیتال

فروش توری ( المنت ) شوف بالن در سایز های:
250 سی سی - 500سی سی - 1000سی سی - 2000 سی سی - 3000 سی سی - 5000 سی سی

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]