تعمیر روتاری

rotary

روتاری اوپراتور دستگاهی است که در آزمایشگاه های شیمی، صنایع غذایی، صنایع نفت وپتروشیمی ، داروسازی و.... کاربرد دارد.

دستگاه روتاری دارای قسمتهای کندانسور یا ستون ، بالن جمع آوری ، بالن تقطیر ، حمام آب و پمپ خلاء و یک موتور که کاربر می تواند سرعت چرخش بالن را تنظیم نماید .

روش کار : ابتدا حمام دستگاه را تاقسمت مشخص شده از آب مقطرپر کنید ، سپس بالن نمونه را جدا کرده و نمونه را داخل آن بریزید ، سپس بالن را در محل خود قرار داده و با بست مخصوص آن محکم نماید دستگاه را روشن کرده و دما و سرعت چرخش را تنظیم نمایید ( در بعضی از دستگاها می توان میزان فشار را نیز تنظیم کرد ) پمپ خلاء را روش کرده و شیر خلاء کندانسور را باز نماید بعد از رسیدن به مقدار خلاء مورد نظر شیر را بسته و پمپ را خاموش نماید ، بعد از به دما رسیدن حمام آب جدا سازی انجام می گیرد .

R-2

R200

R-3

R200

R-220

R-210

R-124

R-214

R-100

R-300

RV-8

rv-10

rv-8 v

rv-3

rv-3 v

rv-8 v-c

rv-10 pro v

rv-10

laborta 4002

laborta 4001

laborta 4003

laborta 4000

hei vap value

laborta 4010

hei vap value digital

hei vap advantage

hei vap precision

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]