تعمیرات همزن مکانیکی

یکی از تجهیزات آزمایشگاهی متداول که در آزمایشگاه ها به کار گرفته می شود دستگاه مخلوط کن آزمایشگاهی یا میکسر آزمایشگاهی ( همزن مکانیکی آزمایشگاهی ) می باشد . از این دستگاه جهت همزدن و همگن کردن محصولات استفاده می شود . دستگاهای همزن مکانیکی بر اساس حجم میکس کردن ( ویسکوزیته مواد ) دسته بندی می شوند ( که در وبسکوزیته بالا در قسمت انتهای موتور یک گیربکس نصب می شود).

اجزاء تشکل دهنده دستگاه :

1- موتور

2- شفت

3- پایه
4- گیره

موتوهای که دردستگاه همزن مورد استفاده قرار میگیرد معمولا موتورهای جریان مستقیم DC می باشد .در نوع همزن دیجیتال دستگاه دارای یک تاکومتر و کنترل دور می باشد ، که کابر توسط پنل دستگاه می تواند میزان سرعت دستگاه از طریق صفحه نمایش تنظیم کند ، همزن مکانیکی دارای فیدبک می باشد ( زمانی که سرعت موتور به دلیل ویسکوزیته ماده کاهش می یابد دستگاه به وسیله گرفتن فیدبک از میزان سرعت دستگاه ، سرعت را مجددا تنظیم می کند ). در دستگاه های آنالوگ معمولا از کنترل فاز جهت کنترل سرعت موتور استفاده می گردد . دستگاه همزن مکانیکی شامل تجهیزات پایه ، شفت ، موتور، گیره ، می باشد که در جعبه خریداری شده موجود است . مدلهای یک همزن مکانیکی بر اساس همزدن مقدار حجم ماده ( لیتر همزدن ) و یا ویسکوزیته ماده طبقه بندی می شود که درهر دستگاه بر اساس قدرت موتور طبقه بندی می شود .

تعمیر انواع همزن مکانیکی

تعمیر انواع همزن مکانیکی ایرانی

فروش انواع همزن مکانیکی

mixer

IKA

Welp

Dragon Lab

Scilogex

Labtech

Scifinetech

Witeg

Stuart

Dlab

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]