فروش بمبو

فروش بمبو گونی

فروش ساشه گذار

فروش قرص گذار

بمبو چیست؟

بمبو یا نمونه بردارغلات ، ابزاری است که برای نمونه برداری انواع غلات مانند ( گندم - جو - سویا - ذرت –پسته و.... ) از وسایلی مانند کامیون و قطار ، یا محفظه های بزرگ استفاده می گردد.

روش و طرز کار بمبو :

بمبو از دو لوله که داخل هم قرار می گیرند ساخته می شوند ودر دیواره آن شیارهای مخصوص جهت نمونه برداری منطبق برهم قرار می گیرند. واین دولوله توسط دودسته مخصوص کنترل می شوند که موجب آسانی کار کاربر می گردد وپس از نمونه برداری نمونه برداشت شده از انتهای بمبو خارج می شود.

انواع نمونه بردار :
1- نونه بردار با استفاده از بمبو

2- نمونه برداری با استفاده از دست

3- نمونه برداری با استفاده از دستگاه

bamboo

روش نمونه برداری با دست :

1- ابتدا انگشتان دست را کاملا باز و کنار هم قرار دهید .
2- دست را وارد کیسه نماید .
3- انگشتان دست را جمع کنید .
4- دست را به شکل مستقیم از کیسخ خارج نمایید .

مانند شکل زیر

بمبو

نمونه برداری با استفاده از دستگاه :

امروزه با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک کار نمونه برداری و غربالگری انواع دانه ها انجام می شود .
یکی از دستگاههای تمام اتوماتیک را در شکل زیر مشاهده می نمایید .

بمبو

انواع بمبو :
بمبو یک مترو نیم .
بمبو یک متر و هشتاد سانتی .
بمبو دو متری .
بمبو سویا .
بمبو پسته .
بمبو ذرت .

بمبو یک و نیم متری :

جنس بمبو از برنج ولوله مرکزی استیل ونوک آلمینیومی ، با وزن سبک ومقاومت بسیار بالا مخصوص گندم به طول یک و نیم متر و دارای نوک کوتاه.

بمبو یک و هشتاد سانتی متری :

جنس بمبو از برنج ولوله مرکزی استیل ونوک آلمینیومی ، با وزن سبک ومقاومت بسیار بالا مخصوص گندم به طول یک هشتاد سانتی متر و دارای نوک کوتاه.

بمبو دو متری :

جنس بمبو از برنج ولوله مرکزی استیل ونوک آلمینیومی ، با وزن سبک ومقاومت بسیار بالا مخصوص گندم به طول دو متر ،دارای نوک کوتاه.

بمبو مخصوص پسته یک و نیم متری :

جنس بمبو پسته تمام استیل با نوک آلمینیومی و وزن بسیار سبک و مقاومت بالا مخصوص پسته با طول یک مترو نیم و دارای نوک کوتاه.

بمبو مخصوص پسته دو متری :

جنس بمبو پسته تمام استیل با نوک آلمینیومی و وزن بسیار سبک و مقاومت بالا مخصوص پسته با طول دو متر و دارای نوک کوتاه

بمبو مخصوص سویا یک و نیم متری :

جنس بمبو پسته تمام استیل با نوک آلمینیومی و وزن بسیار سبک و مقاومت بالا مخصوص پسته با طول یک مترو نیم و دارای نوک کوتاه.

بمبو مخصوص سویا دو متری :

جنس بمبو پسته تمام استیل با نوک آلمینیومی و وزن بسیار سبک و مقاومت بالا مخصوص پسته با طول دو متر و دارای نوک کوتاه

در بمبو ه بر اساس سایز نمونه برداشت ، برای سویا دهانه قسمت نمونه بردار سه سانتی متر و برای مابقی بمبوها سایز دهانه نمونه بردار دو نیم سانت می باشد .

بمبو مخصوص ذرت یک و نیم متری :

جنس بمبو پسته تمام استیل با نوک آلمینیومی و وزن بسیار سبک و مقاومت بالا مخصوص پسته با طول یک مترو نیم و دارای نوک کوتاه.

بمبو مخصوص ذرت دو متری :

جنس بمبو پسته تمام استیل با نوک آلمینیومی و وزن بسیار سبک و مقاومت بالا مخصوص پسته با طول دو متر و دارای نوک کوتاه

بمبو قرص گذار :

این بمبو از جنس استیل بوده و دارای مقاومت بالای می باشد طول این بمبو دو متر می باشد .

ساشه گذار :

ساشه گذار ها از جنس استیل ساخته و در طولهای یک متر – یک ونیم متر و دو متری می باشند .

بمبو گونی :

طول بمبو گونی پنجاه سانتی متر می باشد و جنس بمبو گونب از فولاد با نوک بسیار تیز و دسته نگهدارنده مخصوص پلاستیکی

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]