نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200100-1

نام خریدار :

خانم ابوالفتحی

تاریخ خرید :

1400/02/28

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]