نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200103-7

نام خریدار :

خانم زهرا اله دادی

تاریخ خرید :

1400/01/25

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]