نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200103-9

نام خریدار :

آقای اکبر ملایی

تاریخ خرید :

1400/06/07

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]