نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200107-4

نام خریدار :

کلینیک اتریسا

تاریخ خرید :

1400/09/11

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]