نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

1001932

نام خریدار :

آقای رستم زادگان

تاریخ خرید :

1399/11/25

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]