نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200100-3

نام خریدار :

خانم کنویسی

تاریخ خرید :

1400/01/15

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]