نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200100-6

نام خریدار :

آقای شیر محدی

تاریخ خرید :

1400/01/30

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]