نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200102-3

نام خریدار :

آقای ابراهیم ابراهیمی

تاریخ خرید :

1400/02/08

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]