نام دستگاه :

رطویت سنج پسته

شماره سریال :

200103-6

نام خریدار :

آقای شمس الهدایی

تاریخ خرید :

1399/12/28

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]