نام دستگاه :

رطویت سنج پسته

شماره سریال :

200105-3

نام خریدار :

آقای شمس الهدایی

تاریخ خرید :

1399/12/28

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]