تعمیرات انکوباتور CO2

co2 incobator

دستگاه انکوباتور CO2 شرایط لازم برای رشد سلول‌های جانوری در بیرون از بدن را فراهم می نماید . اکثر یاخته‌های جانوری به دمای ۳۷ درجه و پی اچ ۷٫۲ برای رشد نیاز دارند. سلول‌های پرندگان به دمای بالاتر از ۳۷ درجه و سلول‌های پوست بدن انسان به دمایی کمتر برای رشد نیاز دارند.

در بعضی از انکوباتور ها برای پایدار بودن میزان دمای چمبر از آب مقطر اسفاده کرده که قبل از استفاده از دستگاه کاربر باید محفظه آن را از آب مقطر پر نماید و در نوع رایجتر آن دستگاه air jacket می باشد . دستگاه انکوباتور Co2 دارای قسمتی می باشد که از طریق آن می توان گاز co2 را به دستگاه تزریق نمود میزان گاز توسط کاربر و از طریق منوی دستگاه قابل تنظیم و کنترل می باشد .

انکوباتور Co2 Memeert

انکوباتور Co2 Binder

انکوباتور CO2 Jeio –Tech

انکوباتور Co2 Gen Lab

انکوباتور Co2 MMM

انکوباتور Co2 IKA

انکوباتور Co2 GFl

انکوباتور Co2 NUVE

Co2 New Brunswick

انکوباتور Co2 Shellab

انکوباتور Co2 Heraeus

انکوباتور Co2 Carbolite

انکوباتور Co2 France etuves

انکوباتور Co2 Finetech

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]