پی اچ متر خاک

فروش پی اچ متر خاک

فروش اسید سنج خاک

فروش پی اچ متر خاک

پی اچ خاک چیست

میزان اسیدی بودن خاک به دو بخش تقسیم می شود. 1- اسیدیته حقیقی یا لحظه ای که همان مفهومی است که تا به حال بعنوان phخاک از آن نامبرده می شود.که در واقع نمایانگر غلظت یونهای هیدروژن آزاد درخاک می باشد. 2- پتانسیل اسیدی خاک می باشد که به واقع تعیین کننده توان خاک در دارا بودن خاصیت اسیدی می باشد پس اسیدیته خاک بیشتر از میزان پی اچ حقیقی است. پی اچ خاک بطور مستقیم یا غیرمستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.مهم‌ترین نقش PH خاک کنترل حلالیت مواد وعنصرهای غذایی در خاک می‌باشد. به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی بسیاری به PH خاک دارد

جهت اندازه گیری میزان پی اچ خاک دستگاه ذیل را با مشخصات مزبورمعرفی می نماید پی اچ متر خاک دیجیتال با قابلیت اندازه گبری

pH=5.3 ~9
دما : 9 تا 50 درجه
رطوبت خاک : 5 سطح
اندازه گیری نور محیط : در 9 سطح

پی اچ خاک چیست :

پی اچ خاک به شکل مستقیم و غیر مستقیم میزان رشد و سلامت گیاه را تعیین می کند .

تقش پی اچ خاک چیست :

مهم‌ترین نقش پی هاش خاک ، کنترل حلالیت عناصر غذایی در خاک است ( قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی زیادی به پی هاش خاک دارد). به عبارت دیگر مقدار پی اچ خاک بر میزان رشد گیاه تاثیر مستقیم دارد .

خاک های ایران :

یکی از مشکلات خاک ایران قلیایی بودن آن است ( مقدار پی اچ بالا تر از 7 را قلیایی می گویند )؛ از عوامل بروز این مشکل می توان کمبود بارندگی و افزایش بازهای تبادلی در خاک بیان کرد .

تقسیم بندی میزان اسیدی بودن خاک :
1- اسیدی پی اچ کمتر از 7
2- قلیای پی اچ بیشتر از 7
3- خنثی= پی اچ 7

درجه اسیدی یا قلیایی بودن خاک را می توان از طریق مقدار پی اچ خاک اندازه گیری کرد ، و بازه آن بین صفر تا ۱۴ می باشد .

نتیجه پی اچ قلیایی خاک :

از عواقب فلیایی بودن خاک ، حلالیت عناصر غذایی ضروری برای گیاه کاهش پیدا بکند و کمبود عناصر غذایی مثل فسفر، آهن ،روی ، منگنز در گیاه مشاهده شود.

عوامل قلیایی شدن خاک :

زیاد بودن مقدار آهک خاک .

عواقب کم بودن پی اچ خاک بر گیاهان :

اگر مقدار پی اچ خاک کمتر از 5 باشد حلالیت عناصر غدایی مانند ( الومینیوم – منگنز – آهن ) زیاد شده و باعث مسمومیت در گیاهان می نماید .یکی از عوامل بسیار مهم در تغذبه گیاهان میزان آهن می باشد با کاهش مقدار پی اچ خاک ( 1 واحد ) میزان حلالیت آهن به مقدار 1000 برابر افزایش و حتی اگر مقدار پی اچ خاک را به میزان 1 واحد کاهش دهیم مقدار حلالیت های ( منگنز و روی ) نیز دچار تغییر زیادی می شود .

روش اصلاح مقدار پی اچ خاک : به دلیل خاصیت تامپونی خاک پی اچ را به عنوان یک خاصیت ثابت در نظر گرفته و این پارامتر را خیلی تغییر نمی دهند و براساس نوع خاک و محل ( بر اساس اقلیم و شرایط محیطی ) گیاه انتخاب شده و کشت گیاه صورت می گیرد . اما در صورت تغییر مقدار پی اچ خاک ( در صورتیکه بخواهید خاک خاصیت اسیدی پیدا کند باید به خاک آهک اضافه کرده ودر نتیجه مقدار پی اچ خاک تغییر می کند )
فروش اسید سنج های مخصوص گلخانه
فروش پی هاش متر مخصوص گلخانه

فروش انواع پی اچ متر خاک

بافر های 4 و 7 و 10 مرک

بافر های 4 و 7 و 10 ایرانی

فروش انواع بافر های wtw

فروش انواع الکترود شیشه ای pH

فروش انواع الکترود اپوکسی pH متر

لیست پی اچ گیاهان
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]