نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200100-9

نام خریدار :

مجتمع سلامت تهران

تاریخ خرید :

1400/05/30

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]