نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

200102-9

نام خریدار :

مجتمع سلامت تهران

تاریخ خرید :

1400/05/18

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]