نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

300106-9

نام خریدار :

آقای علیرضا درودگر

تاریخ خرید :

1400/12/18

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]