نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

1001969

نام خریدار :

آقای جاوید - آشوری

تاریخ خرید :

1399/11/08

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]