نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

1001982

نام خریدار :

آقای مجید مقیمی

تاریخ خرید :

1399/08/06

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]