نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

1001992

نام خریدار :

کلینیک زیبایی گوهر ارومیه

تاریخ خرید :

1399/07/22

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]