نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

1011903

نام خریدار :

آقای دکتر یادگاری

تاریخ خرید :

1399/07/05

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]