نام دستگاه :

لوپ G5

شماره سریال :

1011915

نام خریدار :

آقای مهدیان

تاریخ خرید :

1399/09/17

مدت گارانتی :

12 ماه

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]