تعمیرات میکروسکوپ

tamer-microscope

tamer-microscope

استریو میکروسکوپ یا لوپ دستگاهی است که جهت بزرگ نمایی اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند استفاده میگردد . استریو میکروسکوپ ها دارای 2 لنز چشمی و یک قسمت هد، که شامل تعدادی منشور جهت انتقال نور می باشد و در ادامه بخش شیئی استریو میکروسکوپ یا لوپ قرار دارد که از تعدادی عدسی محدب تشکیل گردید ه است .

لوپ یا استریو میکروسکوپ دارای 2 مدل می باشد : لوپ های زومیک – لوپ های پلکانی

لوپ های زومیک :
در لوپ های زومیک بزرگ نمایی در یک بازه تعریف شده است مانند بزرگ نمایی از 10 ایکس تا بزرگ نمایی 40 ایکس ( بزرگ نمایی 10 برابر تا بزگ نمایی 40 برابر ) که کاربر به وسیله پیچ تنظیم ،هر بزرگ نمایی که بخواهد قادر به تنظیم آن می باشد

لوپ پلکانی: در لوپ های پلکانی تنظیم به صورت پله ای تعریف گردیده، مانند ( 20X-40X-80X ) و کاربر فقط می تواند در یکی از این حالتها نمونه را مشاده کند .

کمپانی های متفاوتی تولید کننده انواع استریو میکروسکوپ و یا لوپ می باشند ، امروزه در خیلی از مراکز تعمیرات یا مراکز زیبایی از استریو میکروسکوپ ها استفاده می شود . در بخش تعمیرات جهت تعمیر برهای smd که با چشم غیر مسلح امکان تعمیر و یا تعویض قطعات آنها امکان پذیر نیست استفاده می شود .

در مراکز کاشت مو و کاش و کاشت ابرو ، که بر اساس نوع فعالیت انجام شده حتما این نوع لوپ ها باید دارای نور سرد باشد .

این مرکز آمادگی خود را جهت تعمیرات انواع استریو میکروسکوپ ، لوپ و یا استریو میکروسکوپ جواهرشناسی اعلام میدارد .

تعمیر لوپ کمپانی یاکسون
تعمیر لوپ کمپانی زایس
تعمیر لوپ کمپانی المپیوس
تعمیر لوپ کمپانی هاینوتک
تعمیر لوپ کمپانی هوند
تعمیر لوپ کمپانی اوپتیکا
تعمیر لوپ کمپانی Yaxun
تعمیر لوپ کمپانی Nikon
تعمیر لوپ کمپانی Zeiss
تعمیر لوپ کمپانی kruess
تعمیر لوپ کمپانی G5
تعمیر لوپ کمپانی KE
تعمیر لوپ کمپانی Optika

میکروسکوپ

microscope

تعمیر میکروسکوپ optika

تعمیر میکروسکوپ kruss

تعمیر میکروسکوپ yaxun
تعمیر میکروسکوپ
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.1]